Bcorp

Laatste update25-4-2023

Cookiebeleid van Ulule

De Ulule-website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Cookies zijn bestanden die, onder voorbehoud van uw keuzes, door Ulule of derden op uw terminal (smartphone, tablet, pc enz.) worden gedeponeerd en bewaard, wanneer u een van onze websites bezoekt of de websites en apps van derden gebruikt. Daarnaast kan er op onze websites gebruik worden gemaakt van andere, vergelijkbare technologieën, zoals 'pixels' of 'tags'.

De term cookies moet, zoals deze in onderhavig cookiebeleid wordt gebruikt, in brede zin worden opgevat en omvat alle cookies en andere trackers die gedeponeerd en/of gelezen worden, bijvoorbeeld wanneer u een Website raadpleegt of een programma of mobiele app installeert of gebruikt.

Waartoe dienen de cookies op onze websites?

De cookies die wij op onze websites uitzenden worden gebruikt om de terminal van de internetgebruiker te herkennen wanneer hij/zij connectie maakt met een van onze websites, met als doel:

− om tijdens uw websitebezoek de presentatie van onze websites optimaal af te stemmen op de weergave-instellingen van uw terminal (beeldresolutie, gebruikte exploitatiesysteem enz.) of op de geselecteerde taal of valuta, afhankelijk van de geïnstalleerde apparatuur en programma's die de pagina's weergeven en lezen, of afhankelijk van uw geografische locatie;

− om te zorgen dat u toegang krijgt tot gereserveerde, persoonlijke onderdelen van onze websites, zoals uw persoonlijk account, op basis van de gegevens die u ons doorgeeft als u een account aanmaakt (die toegang verschaft tot gepersonaliseerde of voor u gereserveerde content) en dat u voor deze onderdelen ingelogd kunt blijven;

− om gegevens te onthouden over formulieren die u op een van onze websites hebt ingevuld;

− om statistische gegevens, het aantal bezoekers en het gebruik van onze websites bij te houden;

− om veiligheidsmaatregelen te treffen (zodat we u bijvoorbeeld kunnen vragen om opnieuw in te loggen nadat u een bepaalde tijd niet actief bent geweest op een van onze websites);

− om u, als u een Ulule-account hebt, op onze websites te herkennen en informatie te verzamelen die ons helpt om u beter te leren kennen, afhankelijk van uw browsegewoontes en uw gebruik van onze websites;

− om onze reclamecampagnes en de promotie- en reclame-e-mails die Ulule u kan sturen af te stemmen op uw interessegebieden (afgeleid uit uw browse-gewoontes op onze webpagina's).

In de tabel hieronder vindt u de gedetailleerde informatie over het doel van elk cookie.

Welke cookies worden door derden op onze websites uitgezonden?

Bepaalde cookies worden vanuit onze websites door derden op uw pc gedeponeerd en/of gelezen. Zij hebben dus toegang tot de informatie in deze cookies en kunnen deze lezen.

Deze door derden uitgezonden cookies zorgen ervoor dat gebruikers van onze websites content kunnen delen, zoals de knop 'Delen', de 'Like'-knop van Facebook, de 'Twitter' en 'LinkedIn'-knoppen enz.  De externe partij die een van deze apps aanbiedt kan u met deze apps en met zijn eigen cookies identificeren, zelfs wanneer u deze apps tijdens uw bezoek aan onze websites niet hebt gebruikt, enkel vanwege het feit dat u op uw pc een account hebt aangemaakt bij de betreffende externe partij. Wij hebben geen enkele controle over het procedé dat deze externe partijen gebruiken om deze gegevens te verzamelen en wij raden u aan om het privacybeleid van de betreffende partijen te lezen.

Voor meer informatie over de cookies die sommige van deze derde partijen gebruiken, kunt u in het bijzonder hun cookiebeleid raadplegen, dat u op de volgende pagina's vindt:

− voor Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

− voor LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

− voor Twitter: https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies

Waarom is het nuttig dat er reclamecontent van Ulule wordt weergegeven of verstuurd die is afgestemd op uw interessegebieden?

U hebt ongetwijfeld liever dat er aanbiedingen worden weergegeven of verstuurd voor producten en diensten die overeenkomen met uw interesses, dan aanbiedingen die niet nuttig voor u zijn.

Ons doel is om u reclame te presenteren of berichten te sturen die zo relevant mogelijk zijn. Met het oog hierop zorgt de cookietechnologie dat in realtime wordt bepaald welke content op een pc wordt weergegeven of naar een persoon wordt verstuurd, afhankelijk van de gegevens die wij hebben over deze pc of deze geadresseerde.

Als uw terminal door verschillende personen wordt gebruikt of wanneer op één terminal verschillende webbrowsers zijn geïnstalleerd, kunnen wij er niet met zekerheid voor zorgen dat de reclamecontent die naar uw terminal wordt verstuurd of die u per e-mail ontvangt daadwerkelijk overeenkomt met uw eigen gebruik van deze terminal en niet met dat van een andere gebruiker daarvan. Waar van toepassing, maakt het gedeelde gebruik van uw terminal met andere personen, evenals de configuratie van de cookie-instellingen van uw webbrowser, deel uit van uw eigen vrije keuze en valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Welke gegevens worden gebruikt om de reclame die op uw terminal wordt weergegeven af te stemmen op uw interessegebieden?

Wij kunnen, onder voorbehoud van uw keuzes, browsegegevens van uw terminal, verwerkt door de cookies die wij gebruiken, koppelen aan de gegevens over u, waar wij op een toegestane manier over beschikken, bijvoorbeeld om u reclame-e-mails of promotie van Ulule te sturen of op uw terminal reclamecontent van Ulule weer te geven die is afgestemd op uw interessegebieden.

U kunt op elk gewenst moment vragen om geen promotie- en reclame-e-mails meer te ontvangen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, door direct en kosteloos contact met ons op te nemen via het adres [email protected], of door de hyperlink te gebruiken die in alle promotie- en reclame-e-mails is opgenomen om u uit te kunnen schrijven.

U kunt op elk gewenst moment verzoeken om geen op uw interessegebieden afgestemde reclame-inhoud weer te geven, door bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies die het mogelijk maken deze content weer te geven (zie hieronder voor de modaliteiten om bezwaar aan te tekenen).

Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren en hier bezwaar tegen maken?

Als u doorgaat onze websites te gebruiken, op andere pagina's dan deze pagina, gaat u ermee akkoord dat op deze websites deze cookies worden gebruikt.

U kunt echter, als u dit wilt, weigeren dat er cookies worden gebruikt, of - nadat u ermee hebt ingestemd - uw instemming gedeeltelijk of volledig interekken. Hieronder is beschreven hoe u dit kunt doen.

Als u accepteert dat er cookies op uw terminal worden opgeslagen en gelezen, kunnen de cookies die zijn opgenomen in de pagina's en content die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen op een hiertoe bestemde locatie op uw terminal. Deze kunnen uitsluitend worden gelezen door degene die ze heeft verzonden.

Als u bezwaar hebt tegen het opslaan en lezen van deze cookies, of als u de cookies wilt verwijderen die op uw terminal zijn opgeslagen, kan dit het normaal functioneren van onze websites schaden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u probeert om op uw account in te loggen, want daarvoor is het nodig om u te identificeren en te zorgen dat u ingelogd kunt blijven wanneer u verschillende pagina's bezoekt. Dit kan tevens het geval zijn als wij, of onze dienstverleners, ten behoeve van de technische compatibiliteit, niet in staat zijn om het type webbrowser dat uw terminal gebruikt te herkennen, of de taal- en weergave-instellingen, of het land van waaruit uw terminal met internet verbonden lijkt te zijn. In voorkomende gevallen wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van het slechter functioneren van onze websites vanwege het feit dat het niet mogelijk is voor ons om de cookies op te slaan of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en die u hebt geblokkeerd of verwijderd.

Dit gezegd zijnde, kunt u op elk gewenst moment uw wensen met betrekking tot het cookiegbruik doorgeven en wijzigen, zoals hieronder is beschreven.

1. De keuzes die uw webbrowser biedt

Het is mogelijk dat de configuratie van uw webbrowser het niet mogelijk maakt het gebruik van bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën te verhinderen.

U kunt uw webbrowser zo configureren dat er cookies op uw terminal worden opgeslagen, of dat deze juist worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de verzender.

U kunt uw webbrowser tevens zo instellen dat u, voordat er een cookie op uw terminal wordt opgeslagen, steeds de keuze krijgt om cookies te accepteren of te weigeren.

Dit kunt u op elk gewenst moment instellen.

Elke webbrowser wordt op een andere manier geconfigureerd. Wij raden u aan om het helpmenu van uw webbrowser te raadplegen, voor meer informatie over hoe u uw wensen voor het gebruik van cookies kunt wijzigen. Voor de bekendste browsers is deze informatie bijvoorbeeld te vinden op de volgende locaties:

− Voor Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

− Voor Safari™:

https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

− Voor Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

− Voor Firefox™:

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies

− Voor Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2. Alternatieve tools om cookies te beheren

Bepaalde websites die cookies versturen bieden tools aan waarmee u hun cookies kunt beheren. Deze worden vermeld in de tabel hieronder.

Er bestaan bovendien internettools die u kunnen helpen om het gebruik van cookies voor reclamedoeleinden op en vanuit uw terminals te controleren, zoals de website Your Online Choices (op het volgende adres: http://www.youronlinechoices.com/fr/), of de website NAI (in het engels) (op het volgende adres: http://optout.networkadvertising.org/#/), of de website optout.aboutads.info.

De cookies van social media kunt u deactiveren door op de onderstaande hyperlinks klikken, die in uw webbrowser een cookie opslaan dat als enige doel heeft het gebruik van andere cookies van de betreffende afzender te neutraliseren.

Het deactiveren van deze cookies verhindert alle interactie met de betreffende social media:

− Voor FACEBOOK

− Voor LINKEDIN

− Voor TWITTER

Let op: de toepassing van uw verschillende wensen berust op een bepaald cookie, of op een aantal cookies. Als u alle op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert die betrekking hebben op onze website, weten wij niet meer of u onze cookies hebt geweigerd, of dat u uw instemming hebt gegeven. Dit betekent in feite dat u uw instemming reïnitialiseert en dat u dus opnieuw de cookie(s) moet weigeren die u niet wilt bewaren. Daarnaast moet u, als u tevens een andere webbrowser gebruikt, deze cookies opnieuw weigeren voor deze browser, want uw keuzes en de betreffende cookies zijn gebonden aan de browser en de terminal (pc, tablet, smartphone enz.) die u gebruikt om onze website te raadplegen.

Om de cookies te weigeren die gebruikt worden voor de webanalyse van Google Analytics, kunt u de tools gebruiken die u hier vindt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lijst van gebruikte cookies

Wanneer u op een van onze websites surft, kunnen de volgende cookies op uw terminal worden geplaatst en/of worden gelezen.

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

Ulule.com

ul_lang

Zorgt ervoor dat de taalkeuze van de gebruiker wordt opgeslagen, zodat deze terechtkomt op de website van de aan deze keuze gekoppelde locatie

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

Ulule.com

ul_access_token

ul_refresh_token

Cookie ter authentificatie: geeft door of de gebruiker is ingelogd of niet en met welk account, voor zijn lees- en schrijfrechten

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

Ulule.com

ul_currency

Zorgt dat de keuze van de gebruiker voor een bepaald valuta wordt opgeslagen, zodat op de website de bedragen in het gekozen valuta worden weergegeven

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

Ulule.com

csrftoken

Zorgt voor de beveiliging van de website tegen CSRF-aanvallen, evenals voor de beveiliging van alle formulieren

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

Ulule.com

ul_session

Zorgt ervoor dat de gebruiker op elke pagina geïnformeerd wordt over zijn acties

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

Ulule.com

presale_...

Dit type cookie wordt uitsluitend op de terminal van de gebruiker opgeslagen indien deze op een link heeft geklikt die een adresseringstag bevat op een partnerwebsite (UTM-tag). Dit type links en de bijbehorende cookies zorgen dat het Ulule-team de inschrijvingen van gebruikers, bijdragen of voorgestelde projecten kan vaststellen, die zijn uitgevoerd nadat er op een link is geklikt vanuit een partnerwebsite, reclame, of marketingbericht. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen hoe relevant en doeltreffend onze marketing, partnerships en reclame zijn.

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

_ga

Webanalyse voor het opstellen van statistieken

Deze cookies maken tevens doelgericht reclame mogelijk binnen het Google-netwerk (Adwords, Youtube enz.)

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

_gid

Webanalyse voor het opstellen van statistieken

Deze cookies maken tevens doelgericht reclame mogelijk binnen het Google-netwerk (Adwords, Youtube enz.)

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

ulule.com via Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-152798848-6

Technisch cookie: maakt het mogelijk om het gebruik van alle andere webanalysetools en andere statistieken te centraliseren, die ingezet worden om de service te verbeteren, of voor marketing- en reclamedoeleinden, en maakt tevens de werking mogelijk van tags van Google Analytics en pixels van Facebook die degenen die een projectvoorstel indienen optioneel kunnen opnemen in hun crowdfunding-pagina.

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

fr

Reclame (Facebook-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

personalization_id

Reclame (Twitter-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

BizoID

Reclame (Linkedin-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

lang

Reclame (Linkedin-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

UserMatchHistory

Reclame (Linkedin-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

lidc

Reclame (Linkedin-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

bcookie

Reclame (Linkedin-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

bscookie

Reclame (Linkedin-netwerk): uitsluitend ten behoeve van het beheer en de targeting van de reclame voor Ulule

Verzender van het cookie

Naam van het cookie

Doel

Overige informatie

_cfduid

De browsegeschiedenis kennen op de door Ulule beheerde websites (pagina's die zijn bekeken en acties die zijn uitgevoerd), om informatieve of klantenwervende e-mails met betrekking tot de diensten van Ulule te kunnen versturen die aan de hand van de bezochte pagina's worden afgestemd op de gebruikers van de website.