Opgelet, het is mogelijk dat onze website niet goed wordt weergegeven of werkt in uw browser.
We raden u aan om het te updaten indien mogelijk.

Update m'n browser
Ik wil of kan m'n browser niet updaten
BackBackMenuCloseSluitenPlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp /* ULULE BRAND LOGOS */

Kunst tilt op in verbinding met onze gestorvenen.

...en als je weggegaan bent...vind ik je...

Over het project

Wauw! Op 27-10 werd de 100% gehaald, wat betekend dat de doelstelling gehaald is en wij met rust en ruimte ons project kunnen voortzetten.
Hartelijk dank aan allen die ons steunen!


Wat doen wij met wat er meer binnen komt dan die 100% die we echt nodig hebben?
Er zit nog een gat in de instudeer kosten als totaal. U helpt mee dat te verkleinen.
Voor de toekomst zouden we graag deelnemen aan de 7e editie van het Eurythmue Festival Moskau 2018, waarin de biografie van de mens centraal staat en de kunstzinnige instuderingen kunnen gaan over een fase van het leven. En wij dus over afscheid en verbinding zoeken kunnen bijdragen.

Dit programma gaat over de relatie met onze gestorvenen

De dubbelheid dat iemand er niet meer is, niet meer in het fysieke lichaam leeft, maar wel in je eigen ziel en in je herinneringen, je beelden en dromen is, wie kent dit niet?
Enerzijds de vlinder die langskomt als je gedachten net bij die gestorvenen zijn, zichtbaar-onzichtbare verbinding,  anderzijds de momenten van op jezelf zijn, eenzaam verdriet, los van … ja, van wat?

Inhoud van ons project
Multidiciplinaire samenwerking met violiste, spraakkunstenaar, belichter, glaskunst en de bewogen uitdrukking van muziek en dichtkunst met euritmie.

Met euritmiebeweging vormen we choreografieën op existentiële, pakkende gedichten van Doorlie Gerdes en op prachtige muziek van J.S. Bach en Ysay. Solo viool maar toch tweestemmig. Wat is er te zien “tussen” onze bewegingen in de ruimte? Kunnen engelen zichtbaar-onzichtbaar meebewegen op Bach?
​Dit is een uur vol muziek, dichtkunst en overdenkingen met betrekking tot onze relatie met gestorvenen. Het kan u raken, verdieping geven in het thema en nieuwe wegen geven om met verlies om te gaan.

Onze motivatie

Wij willen er aan bijdragen dat je door kunstzinnige beleving, al kijkend en innerlijk meedoend, uit het alledaagse opgetild kunt worden en zo de verbinding met jouw gestorvenen kunt beleven en verdiepen. Naar ons idee gebeurd er iets wezenlijks tussen ons aardse mensen en de zielen die gestorven zijn als je je ziel afstemt door meditatie, gebed, aandachtig luisteren naar muziek, meevoelend kijken naar euritmie etc. Het maakt uit hoe je over iets denkt. Volgens ons beinvloed dat waar je voor open kunt staan. Hoe open kun je staan?

Bijzonder: op het podium staat een kunstwerk van glazenier Peter Vormer, speciaal gemaakt en ontworpen naar aanleiding van dit thema, verstilling uitnodigend zoals een indrukwekkend raam in een kerk dat kan doen. Wij zijn dankbaar dat hij de  vraag om een beeld aannam. Zijn woorden:

"Nog een enkel woord over de opdracht. Het medium glas geeft mij een uitgelezen mogelijkheid het wezen van de kleuren te bestuderen en te demonstreren. Alle opdrachten die ik in mijn leven heb gekregen hadden iets origineels, een opgave die niemand eerder had gegeven. En zo is dat ook door jullie weer gebeurd. Ik heb veel research moeten doen en tengevolge van specifieke eisen nieuwe stappen kunnen zetten. Daar ben ik erg dankbaar voor.
De kunstvormen die op het toneel samen zullen komen maken er een vorm van totaaltheater van. Maar door de toevoeging van het oplichtende, gekleurde glas, ook iets als een "dienst", een nieuwe, moderne variant daarvan. Om die reden voel ik me bevoorrecht dat de kans om daaraan mee te doen mij als glazenier is gegeven."

http://www.petervormer.nl/wordpress/raamenbeeld/

Waarvoor dient het bedrag?

Ulue crowdfunding is een Belgisch bedrijf met het alles of niets princiepe. Dat maakt dat het belangrijk is dat u uw bijdrage wilt doen via deze link rechts in het scherm. Als we dit bedrag niet halen krijgt iedereen zijn steunbedrag terug gestort en heeft het project ook wat er wel binnen komt niet ontvangen. De voorstelling gaat hoe dan ook door maar liefst met een fijne steun van uw kant.

Onze insteek is
: met warm schenkgeld van te voren de kosten kunnen dekken en geen kaartverkoop aan de deur. Dat vinden we niet passen bij dit thema. We maken wel kosten om dit te kunnen doen.

Wilt u ons  meehelpen en ons van te voren steunen zodat we de uitgaven voor Eindhoven kunnen dekken?
Kom ook op 12 november!U wordt welkom geheten en betaald daar niets.
Wij willen u hartelijk dankenvoor kleine en grotere bijdragen.
Laat u bij uw donatie uw naam en adres achter dan kunnen we u danken met een of meerdere kunstkaarten die we maken van het glaskunstwerk.

​Wat zijn onze uitgaven?

De kosten van de middag in Eindhoven bedragen 1080 euro.
​De kosten zijn opgebouwd uit vervoer met een huurbusje van het kunstwerk, elke uitvoerend kunstenaar een bedrag de belichter en de auto met alle belichtingsspullen, de zaalhuur. Ons gedenkkunst uur in Eindhoven is in verhouding tot de ontwikkelkosten wel een klein bedrag (ontwikkelkosten liggen rond de 5500 euro voor zaalhuur van repetities, regie, violiste en spraakkunstenaar, belichtingontwikkeling en kostuums) maar toch best een heleboel geld. Instudering vraagt tijd en geld, en inspiratie en plezier uiteraard.

Waarom willen we 800 euro via crowdfunding  genereren terwijl de eigenlijke kosten veel hoger liggen?
Er zijn een aantal initiatieven in Eindhoven waar we voordat we deze actie begonnen  een aanvraag hebben gedaan om ons te steunen. En met goed gevolg. Over hen later nog een bericht.

Over de projecteigenaar


Ons team: projectdragers zijn Martine Meursing en Chantal Heijdeman. Ons team bestaat uit een violiste, een spraakkunstenaar en twee collegae voor regie. De glaskunstenaar en dichteres zijn verbonden met ons en de belichter komt bij een doorloop repetitie en generale er bij. Chantal organiseert de productie voor Zeist, Martine voor Eindhoven.
Wij stellen ons graag voor.

Martine, Chantal, Juliette

Martine Meursing, euritmie

Ik ben Martine Meursing (1970) en studeerde in 1997 af aan de Akademie voor Euritmie. Op dit moment werk ik in mijn praktijk voor euritmietherapie en Trager Approach en ben blij tijd en ruimte te hebben kunstzinnige projecten te kunnen doen. Dit thema ligt mij na aan het hart omdat op 24 december 2016 mijn echtgenoot overleed. Het gedicht Droom van Doorlie Gerdes begeleidde mij in de laatste maanden van Axel zijn leven. Ik wist dat als Axel niet meer fysiek in leven zou zijn ik met het omgaan met gestorvenen een nieuwe fase in mijn leven zou krijgen. Innerlijk luisteren, voelend Zijn, meditatie beoefenen en in mijn beweging waarnemen wat er in kan werken zijn verschillende aspecten daarvan. Ook komen er boeken op mijn pad die de spirituele werkelijkheid belichten en dat voedt het oefenen met Chantal. Het vraagt wel moed van mij om een crowdfunding- actie te starten …. en ik hoop dat er “daar boven” een beetje meegeholpen wordt voor een succesvol verloop. 

http://www.transformerendoorbeweging.nl/​

Chantal Heijdeman, euritmie

Mijn naam is Chantal Heijdeman (1967) en ik maak programma’s met mensen vanuit de bewegingskunst euritmie in samenwerking met andere kunstvormen. Daarnaast ben ik uitvoerend kunstenaar. Ik ben opgeleid in Bazel aan de E. Zuccoli opleiding (1992) en deed in Bonn mijn master in Performing Art (2013). Dit najaar staat in het teken van Allerzielen, een bijeenkomst om de verbinding met de gestorvenen te eren, te gedenken, te voelen in een warme bedding. Mijn enthousiasme en kracht ligt in het verbinden en afstemmen zodat een nieuwe creatie kan ontstaan waaraan andere mensen iets zinvols kunnen beleven.
http://www.uiteigenbeweging.org/

Astrid Abas, violiste

Ik studeerde aan het Utrechts Conservatorium en behaalde mijn examen Uitvoerend Musicus met onderscheiding. Aan het Amsterdams Conservatorium behaalde ik mijn bachelor barokviool. Tien jaar speelde ik in het Brabants Orkest en 21 jaar bij de omroep in het Radio Kamer Orkest en de Radio Kamer Filharmonie. Ik speel in verschillende kamermuziekformaties en wil mij daarmee ook inzetten voor muziekeducatie projecten. 
Al verscheidene keren heb ik in het verleden met plezier voor euritmie gespeeld. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik gevraagd ben om aan de gedenkstonde voor de gestorvenen mijn bijdrage te leveren. In deze hectische tijden zijn momenten van inkeer van groot belang.

Manjo Joosten, spreekkunst

V
erteller en voordrachtskunstenaar Manjo Joosten (1950) heeft na zijn opleiding aan de Academie voor Expressie door woord en gebaar in Utrecht en Alanus Hochschule für Sprachgestaltung in Bonn diverse literaire vertelprogramma’ s op zijn naam staan. Hoogtepunten daarbij waren De Alchemist van Paulo Coelho, Hans en Sophie, over de Duitse studentenverzetsgroep in WOII en De Grootinquisiteur van Dostosjevski. Daarnaast werkt hij mee aan programma’s waarbij voordracht van poëzie of vertellen van verhalen een onderdeel zijn.

Hier deelt Manjo iets over de gedichten:

De poëzie van Doorli Gerdes draag ik al lange tijd met me mee. Ik heb er zelfs enkele jaren geleden een speciaal soloprogramma uit samengesteld. Zij weet als geen ander existentiële thema’s persoonlijk doorleeft, in plastisch gevormde taal tot parels van gedichten te smeden. Als je haar bundel ‘Weerwoord’ leest dan ontmoet je een persoon die heeft ervaren dat taal de mens kracht kan geven. Wanneer mensen bij elkaar komen om gestorvenen te herdenken staan ze meer dan gewoonlijk open voor het gesproken woord en kan de poëzie van Doorli Gerdes voor langere tijd een inspiratie zijn.
Een bijna vanzelfsprekende keuze voor het programma zou ik zeggen.
De teksten hebben zowel een klassieke als eigentijdse uitstraling wat maakt dat het voor euritmie kansen biedt er een authentieke en eigentijdse uitdrukking aan te geven. Als voordrachtskunstenaar is het steeds weer een uitdaging stem aan deze bijzondere teksten te geven, stem in een atmosfeer van stilte…
http://www.manjojoosten.nl/

Juliette van Lelieveld, regie

Ik ben afgestudeerd in 1997 aan de Academie voor Euritmie, gaf vele jaren les in dans/euritmie aan middelbare scholieren en maakte diverse dansprojecten samen met hen. Sinds 2010 werk ik met volwassenen en begeleid ik solo- en groeps performances. In 2014 ben ik gestart aan de Alanus Hochschule in Bonn in Duitsland met de opleiding Regie en Performance en ik behaalde in 2017 mijn diploma: Master of Arts. De rode draad in mijn werk met mensen is: samen zoeken naar de choreografie en gebaren om de essentie van het stuk muziek/tekst in beweging uit te drukken. Out of the box durven denken, intuïtie toelaten en samen grenzen over gaan om tot nieuwe creaties te komen waarin de danser veelzijdig verschijnt en het publiek wordt geraakt. 
Dit is een spannend proces waarin kleuren en vorm steeds meer verschijnen. Op weg naar een bijzondere voorstelling om samen met het publiek de gestorvenen te herdenken.
 http://www.euritmie-atelier.nl/

Baptiste Hogrefe, regie voor het gedicht "Droom" met Martine
Geboren in Duitsland kwam Baptiste als jonge man naar Nederland om euritmie te studeren aan de Akademie voor Euritmie onder leiding van Werner Barfod. Na twee jaar als podiumkunstenaar in Zwitzerland (Dornach) te hebben gewerkt kwam hij terug naar Nederland en geeft sinds 1980 les aan de opleiding. Op dit moment werkt hij als uitvoerend kunstenaar mee in de rol van Ahriman, in de Mysteriedrama`s van Rudolf Steiner die opgevoerd worden in Dornach.
https://www.hsleiden.nl/docent-dans-euritmie