BackBackMenuCloseSluitenPlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp /* ULULE BRAND LOGOS */

'Global Burn-out' eindelijk in het Nederlands!

Koop alvast uw exemplaar en draag zo bij aan de Nederlandse vertaling van dit boek.

Over het project

"Er is iets aan het gebeuren"

Hoe kijkt een filosoof naar de burn-out epidemie die onze westerse wereld teistert? Professor Pascal Chabot omschrijft burn-out als dé beschavingsziekte van onze tijd en maakt een diepgaande historische en maatschappijkritische analyse in zijn unieke stijl die tegelijk literair en toch toegankelijk is. Dit boek leest als een trein – behalve voor wie niet vertrouwd is met het Frans… Gun uzelf en het hele Nederlandstalige publiek een vertaalde versie van dit brandend actuele boek!

Prof. Chabot stelt dat burn-out een beschavingsziekte is. Dat betekent dat het niet uitsluitend een individuele kwestie is, voorbehouden voor mensen die zich niet goed aanpassen aan het systeem, voor mensen die te toegewijd zijn en geen grenzen kunnen stellen. Het fenomeen burn-out houdt ons een spiegel voor waarin een maatschappij van overdaad zichtbaar wordt: de cultus van het exces, van de prestatie, van de maximalisatie – dat alles aangewakkerd door razendsnel evoluerende technologie die mensen opzadelt met een voortdurende perceptie van ‘achterop lopen’.


In het eerste deel van het boek gaat de auteur terug naar de oorsprong van het begrip in het werk van een psychiater en een romanschrijver. Verder beschrijft hij een opmerkelijk historisch antecedent van het fenomeen burn-out dat al werd beschreven bij middeleeuwse kloosterlingen. Het ging om een diep uitgeblust zijn ten gevolge van totaal verlies van vertrouwen in het geldende waardenpatroon.

Vervolgens focust prof. Chabot op de oorzaken: perfectionisme, de plaats van zorgberoepen in onze maatschappij (leerkrachten, artsen, verpleegkundigen), de bijzonder uitgedaagde positie van vrouwen in een spanningsveld tussen job en gezin.


Zo komt hij uit bij de centrale vraag: kan burn-out het begin zijn van een metamorfose die de mens in staat stelt dichter te komen bij zijn diepste essentie? Is deze diepe ervaring van zinloosheid het begin van een zoektocht naar een meer zinvolle relatie tot de wereld?

Docu-film Burning-Out

Cineast Jérôme Le Maire werd bijzonder aangesproken door de boodschap van Pascal Chabot. Hij draaide een docu-film waarvoor hij twee jaar onderdook in een Parijs ziekenhuis om er patiënten, artsen, verpleegkundigen en directeurs te interviewen. Hij kwam terug met een hallucinant verslag.

http://www.burning-out-film.com/

Waarvoor dient het bedrag?

Van het opgehaalde bedrag gaat 4000 EUR naar de vertaling; 1000 EUR dient voor communicatie- en verzendingskosten.

Over de projecteigenaar

Pascal Chabot studeerde filosofie aan de beroemde Sorbonne in Parijs en aan de ULB in Brussel. In zijn ogen belichaamt zijn vak een heel spectrum aan unieke menselijke kwaliteiten die verder reiken dan de horizon van één mensenleven. Het gaat om verheldering, zelfinzicht, bevrijding, transformatie. Om terugkijken en vooruitkijken. Maar ook: daarvan genieten! Dat blijkt uit de begeestering waarmee hij voor een publiek staat en glashelder zijn visie ontwikkelt en doorgeeft. 

http://chabot.be

Deze crowdfunding wordt gedragen door "Werk in Transitie", een doe- en denktank van artsen en gezondheidswerkers. Wat hen bindt is het geloof dat zorg voor welzijn en gezondheid zich niet alleen afspeelt binnen de muren van een consultatieruimte maar evenzeer in het grotere weefsel van ons ecologisch en economisch systeem. Dr. Eric Boydens omschrijft het zo: “Als we zien hoe deze neoliberale economie omgaat met natuurlijke grondstoffen én met “human resources” en in een snel tempo een hoop afval en mensen dumpt, dan voelen we ons als arts nog weinig aangesproken om hen op te lappen en terug te sturen, als er niets verandert aan het systeem.”

Eerder dit jaar organiseerde "Werk in Transitie" een eerste ontmoetingsdag voor iedereen die vanuit zijn/haar dagelijkse activiteit wil zoeken naar antwoorden op de vragen waar mee "Global Burn-out" ons confronteert. De inspiratie van Pascal Chabot was zo begeesterend dat alle aanwezigen het er roerend over eens waren: dit moeten onze Nederlandstalige collega's en vrienden absoluut lezen!

Meer info op www.werkintransitie.be

FAQ